Περί λειτουργικών υπεραριθμιών ΠΥΣΠΕ – Οι διαδικασίες που ακολουθούνται!!

Συναδέλφισσες/ συνάδελφοι, έχουν πραγματοποιηθεί οι αποσπάσεις σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας, διευθύνσεις κτλ και αναμένονται εντός της εβδομάδας οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Με την ανακοίνωση των αποσπάσεων ανοίγει ο δρόμος σε κάθε ΠΥΣΠΕ για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών και των αποσπάσεων ,στη συνέχεια ,εντός του κάθε ΠΥΣΠΕ.

Σε πρώτο χρόνο θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση πόσοι χαρακτηρίζονται ως λειτουργικά υπεράριθμοι ανά σχολείο. Στη συνέχεια όλοι οι συνάδελφοι σε αυτές τις σχολικές μονάδες θα κληθούν με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι. Αν δεν επιθυμεί κανένας, χαρακτηρίζονται οι τελευταίοι που τοποθετήθηκαν σε κάθε σχολική μονάδα.

Κατόπιν, οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι επιλέγουν, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μεταξύ τους από τα λειτουργικά κενα της ομάδας σχολείων που ανήκει η σχολική τους μονάδας και αν δεν επαρκούν τα κενά από την όμορη ομάδα σχολείων. Αν κάποιος δε θέλει να τοποθετηθεί σε αυτές τις ομάδες σχολείων μπορεί να τοποθετηθεί με τις γενικές αποσπάσεις επιλέγοντας από όλα τα λειτουργικά κενα του ΠΥΣΠΕ και συγκρινόμενος με όλους τους συναδέλφους που ζητούν απόσπαση εντος ΠΥΣΠΕ ή έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ.

Μετά τη ρύθμιση υπεραριθμιων θα ακολουθήσουν οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ (οι αιτήσεις απόσπασης μπορούν να γίνουν και παράλληλα με τη διαδικασία των υπεραριθμιών).

Οι συμπτύξεις / υποβαθμίσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα υπεραριθμιών εντός ΠΥΣΠΕ και πολλοί συνάδελφοι θα βρεθούν να αναζητούν σχολική μονάδα για να τοποθετηθούν. Ταυτόχρονα η κινητικότητα μέσω αποσπάσεων περιορίζεται αρκετά.

Γίνεται φανερό με τον πλέον σκληρό τρόπο ότι οι υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων πέρα από την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, το σταδιακό λουκέτο δεκάδων σχολείων , οδηγούν και στη μετακίνηση εκπαιδευτικού προσωπικού , καθώς και στη μείωση των αναγκών άρα και στη μείωση διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών.

Παράλληλα, η αύξηση του ορίου μαθητών ανά τάξη στους 25 μαθητές και η υπογεννητικότητα, οδηγούν πολλές σχολικές μονάδες που λειτουργούσαν επί χρόνια με 2 τμήματα ανά τάξη στη λειτουργική τους υποβάθμιση.

Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα, διεκδικούμε:

– Μείωση των μαθητών ανά τάξη.

– Στήριξη των ολιγοθέσιων σχολείων και όχι υποβάθμιση τους που οδηγεί στο οριστικό τους λουκέτο.

– Κάλυψη όλων των οργανικών κενών (και δημιουργία σε όσες ειδικότητες απαιτείται ) με μόνιμους διορισμούς και το σύνολο των λειτουργικών με αναπληρωτές από την 1η Σεπτεμβρίου.

– Κάλυψη όλων των κένων ειδικής αγωγής ΤΕ/Παράλληλη στήριξη από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων.

– Δημιουργία και στελέχωση υπαρχόντων δομών αντισταθμιστικής αγωγής (ΖΕΠ, ενισχυτική διδασκαλία κτλ) προς όφελος των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

– Παροχή ωρών γραμματειακής υποστήριξης στα πολυθέσια σχολεία, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην όλο και αυξανόμενη γραφειοκρατία που το ίδιο το υπουργείο δημιουργεί.

Ιωάννης Παπαδόπουλος

📌Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου,

Avatar photo