Ο Π.Σ.Ε.Α.Α. παρακολουθεί τις εξελίξεις της κατανομής των διορισμών ανά κλάδο εκπαίδευσης και με σχετική επιστολή του εφιστά την προσοχή στο υπουργείο για να προχωρήσει σε δίκαια ισοκατανομή αξιολογώντας την επί τόσα χρόνια υποβάθμιση των διορισμών των ΠΕ11 και ΠΕ11.01

Ο Π.Σ.Ε.Α.Α. παρακολουθεί τις εξελίξεις της κατανομής των διορισμών ανά κλάδο εκπαίδευσης και με σχετική επιστολή του εφιστά την προσοχή στο υπουργείο για να προχωρήσει σε δίκαια ισοκατανομή αξιολογώντας την επί τόσα χρόνια υποβάθμιση των διορισμών των ΠΕ11 και ΠΕ11.01. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εσωτερικών. Στο τέλος το δίκαιο και ορθό θα επικρατήσει.

ΠΡΟΣ

1.Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη

2.Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως

3.Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Κύριε πρωθυπουργέ και κυρία και κύριε υπουργέ

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο διορισμός 8.586 μόνιμων εκπαιδευτικών, γεγονός που αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βήμα για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Δημόσιο σχολείο. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως μεταβολή της πολιτικής που επί τόσα χρόνια στηρίζει την δημόσια εκπαίδευση στο θεσμό των αναπληρωτών και αναμένεται η σταδιακή αντικατάστασή τους με μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων αποτελεί πάγια θέση και αίτημα του συλλόγου μας, γιατί οι συνάδελφοι εκτός από την άρτια επιστημονική κατάρτιση τους φέρουν και αξιόλογη εμπειρία. Η νεολαία δικαιούται μόνιμους και όχι περιφερόμενους καθηγητές και δασκάλους για την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τη σωστή διαπαιδαγώγησή της.

Ο αριθμός όμως των επικείμενων διορισμών είναι μικρότερος του απαιτούμενου προκειμένου να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επομένως απαιτείται η κατανομή των θέσεων μεταξύ των κλάδων να γίνει με τρόπο που θα βασίζεται στην δικαιοσύνη, την αναλογική ισοκατανομή και με διαφανή κριτήρια στηριζόμενα μόνο στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης για κάθε κλάδο.

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α.) που εκπροσωπούμε και τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είμαστε υποχρεωμένοι, εν όψει της κατανομής των μόνιμων διορισμών ανά κλάδο, να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Τα οργανικά κενά του κλάδου έχουν παγώσει από το 2011 και από τότε δεν επικαιροποιούνται τα δεδομένα, με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζεται για τον κλάδο της Φυσικής Αγωγής να είναι παρωχημένη και ψευδής, ανυπόστατη.

Η ελαχιστοποίηση των διορισμών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τα πρόσφατα έτη οφείλεται στη συστηματική υποτίμηση των οργανικών και λειτουργικών κενών λόγω της μη επικαιροποίησης αυτών από το 2011 υποβαθμίζοντας, έτσι, το εκπαιδευτικό έργο και υποσκάπτοντας την ευεξία και ευρωστία των μαθητών.

Η μη επικαιροποίηση των οργανικών κενών των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή αποδεικνύεται από τον πενιχρό αριθμό των εκατόν δύο (102) προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών στον κλάδο της Φυσικής Αγωγής, σε αντιδιαστολή με τις χίλιες διακόσιες ογδόντα (1280) προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών Φυσικής Αγωγής (σχολικό έτος 2020-2021) και τις διακόσιες ενενήντα πέντε (295) αποχωρήσεις.

Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι ο κλάδος ήταν τρίτος σε ποσοστά συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην πρωτοβάθμια και τρίτος σε ποσοστά αποχωρήσεων σε όλη την εκπαίδευση.

Μάλιστα με βάση τις ελλείψεις στις κατά τόπους διευθύνσεις, εκπαιδευτικοί εκτός ειδικότητας κάνουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καταχρηστικά και χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις για αποτελεσματική και ασφαλή άθληση.

Επιπρόσθετα, οι προσλήψεις στα οργανικά και λειτουργικά κενά αναπληρωτών ξαφνικά μειώθηκαν σε οκτακόσιες περίπου συμβάσεις (πτώση 33% κατά το σχολικό έτος 2021-2022). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, εν μέσω πανδημίας, προκαλεί έντονη η ανησυχία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τις θέσεις εργασίας τους.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κατάφορη αδικία που συμβαίνει σε βάρος του κλάδου των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 με την άνιση μεταχείριση στις προσλήψεις και τους διορισμούς. Παραθέτουμε τις αποχωρήσεις κατά σειρά ετών σε σχέση με τις προσλήψεις :

Αποχωρήσεις Συνταξιοδοτήσεις: 2010 / 2022

ΣΥΝΟΛΟ 2.011

Τακτικές Προσλήψεις 2013 / 2021 : Ειδικής Αγωγής & Γενικής Παιδείας ΣΥΝΟΛΟ 151

Οι αριθμοί δείχνουν την αδιαμφισβήτητη ανάγκη εξορθολογισμού των προσλήψεων με την σύσταση των πραγματικών οργανικών κενών ανά την επικράτεια και την πλήρη κάλυψη τους, στους επερχόμενους μόνιμους διορισμούς .Δεδομένου ότι αναμφισβήτητα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι ζωτικής σημασίας για τους μαθητές και εν γένει για τη νέα γενιά, ως πρωταρχικός παράγοντας σωματικής και ψυχικής υγείας και ευρωστίας.

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και αξιολογηθεί δεόντως και η ατυχής συγκυρία της πανδημίας και η οφειλόμενη σε αυτήν και στην παρελκόμενη καραντίνα, σωματική αδράνεια των μαθητών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί μέσω της άσκησης.

Όλα τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα στοιχεία θα πρέπει να οδηγήσουν στον εξορθολογισμό των επικείμενων διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής γενικής και ειδικής Παιδείας με την αντίστοιχη λογική αύξηση του αριθμού διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ11 και ΠΕ11.01.

Επειδή και κατά το εγγύς παρελθόν είχαμε ζητήσει από το υπουργείο παιδείας αύξηση διορισμών μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 και ΠΕ11.01, χωρίς την δέουσα αποτελεσματικότητα, αποφασίσαμε να σας ζητήσουμε δημοσίως να διορίσετε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ΠΕ11 Και ΠΕ11.1 από αυτόν που συνταξιοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος των απαράδεκτων οργανικών κενών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Α.Α.

Πρόεδρος Γ. Γραμματέας

Ν. Γελαδάς Η. Σμήλιος

error: Το υλικό προστατεύεται!!