Υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ – Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης

Οδηγός: Ανεξάρτητη Κίνηση Συλλόγου Κ.Σωτηρίου

💥Λειτουργικές υπεραριθμίες – πώς γίνονται οι τοποθετήσεις
💥Υπηρέτηση οργανικής -Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης
🔆ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
Αίτηση για απόσπαση δικαιούνται να υποβάλλουν:
 Όλες, όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι νεοδιόριστοι που μόλις πήραν οργανική θέση.
 Εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν ότι πιθανά κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχ. μονάδες που πήραν οργανική θέση
 Εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση για απόσπαση σε φορείς
 Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής που αναμένουν ακόμη την εξέταση των ενστάσεών τους.
Όλες οι αιτήσεις μπορούν να ανακληθούν πριν την εξέτασή τους από το ΠΥΠΣΕ αν οι λόγοι για τους οποίους υπέβαλαν αίτηση εκλείψουν.
Τα κενά διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εξέτασης των αποσπάσεων βάσει των αιτήσεων –μετακινήσεων των εκπαιδευτικών.
Το υπηρεσιακό δεν μπορεί να τοποθετήσει αυθαίρετα σε κενά που δεν ζητιούνται από τον εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που το κενό που ζητά εκπαιδευτικός έχει ήδη καλυφθεί , παραμένει στην οργανική του θέση.
🔆Λειτουργικές υπεραριθμίες – πώς γίνονται οι τοποθετήσεις
Οι λειτουργικά υπεράριθμοι προηγούνται στις τοποθετήσεις των αποσπασμένων εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ .
Διαδικασία χαρακτηρισμού εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων
1η Πράξη
Τα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη λειτουργικής υπεραριθμίας σε σχολικές μονάδες βάση της τελικής διαμόρφωσης αριθμού τμημάτων. Γι΄αυτό επιμένουμε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με το άνοιγμα των σχολείων που ολοκληρώνονται οι μετεγγραφές, νέες εγγραφές
2η Πράξη
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στα σχολεία όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Δήλωση – θετική ή αρνητική – υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ή της Ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία.
👨‍💼Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
👩‍💼Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τον μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 [ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πλην πολύτεκνων εκπαιδευτικών – Ν.3848, άρθ. 30, παρ. 4)].
👩‍💼Οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται λειτουργικά υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων.
🔆Υπηρέτηση οργανικής -Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΥΠΑΙΘ επί συγκεκριμένων ζητημάτων εγκυκλίου μεταθέσεων 15/11/21 (επισυνάπτουμε σε φωτο)
📌Για τις/τους νεοδιόριστους η απόσπαση σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας λαμβάνετε ως χρόνος πραγματικής υπηρέτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης. Δηλ. οι νεοδιόριστοι που πάρουν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ δικαιούνται κανονικά να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης και απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ.
📌Δεν απαιτείται υπηρέτηση της οργανικής θέσης για τους εκπαιδευτικούς που θα χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι και οι οποίοι τοποθετήθηκαν φέτος στη σχολική μονάδα καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.
📌Δεν απαιτείται υπηρέτηση οργανικής από εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση της Δ/νσης με ευθύνη της υπηρεσίας απουσίας οργανικών θέσεων τα προηγούμενα έτη.
📌Όλοι οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι που βρίσκονται σε άδεια ανατροφής ή άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης.
May be an image of text

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Έχω εργαστεί σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας (Κύπρου) για ένα έτος, όπως επίσης και σε αλυσίδα φροντιστηρίων (Intercity) στην Λευκωσία ως υπεύθυνος υπολογιστών για δύο έτη. 📌Έκανα ένα διάλειμμα δύο ετών, όπου εργάστηκα σε Χρηματιστηριακή εταιρεία “Forex”(Teletrade). 📌Επιπλέον, έχω εργαστεί στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, συγκεκριμένα σε Τ.Ε. 📌Μετά από αυτό το διάστημα , επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια εργαζόμουν ως αναπληρωτής σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας (Κρήτη, Σαντορίνη, Εύβοια, Κέρκυρα κ. α). 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα, την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση.

error: Το υλικό προστατεύεται!!