ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Σχετ. Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020,

 

Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)”.

 

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη λήξη των μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία της χώρας, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης στους/στις μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου και του τίτλου προόδου/τίτλου σπουδών στους/στις μαθητές/τριες του Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 79/ 2017 (Α΄109).

Επίσης ισχύουν όσα αναφέρονται στα κεφ. Γ΄ & Δ΄ της με αρ. πρωτ. Φ.6/45054/Δ1/18-4-2022 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo