Μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170405/ΓΓ1/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης.» (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) και συγκεκριμένα με την παρ.2 του  άρθρου 6,

οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΛΕΟΝ:

 «2. Χορηγούν στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους άδειες αναρρωτικές μακροχρόνιες, ……»

Ως  μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, λαμβάνονται αυτές που ξεπερνούν αθροιστικά τις οκτώ (8) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και διαβιβάζονται σε Υγειονομική επιτροπή.

Ως μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, λαμβάνονται αυτές που ξεπερνούν αθροιστικά τις δεκαπέντε (15) ημέρες μέσα στο χρόνο της σύμβασης.

 

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

 

Συνεπώς, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για τις εν λόγω άδειες:

  • θα υποβάλλονται κανονικά όπως ίσχυε και ισχύει στον/στην Διευθυντή/-τρια/Προϊστάμενο/-η της σχολικής μονάδας
  • θα πρωτοκολλούνται
  • θα δηλώνονται στο σύστημα myschool και
  • τέλος, θα αποστέλλονται έγκαιρα (εντός επτά εργάσιμων ημερών) στο κεντρικό email της Διεύθυνσης για να διαβιβαστούν σε Υγειονομικές επιτροπές για έγκριση σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 170405/ΓΓ1/2021

ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν στους διοικητικούς υπαλλήλους της αρμοδιότητας τους άδειες κανονικές, αναρρωτικές, κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας και ειδικές με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, άδειες για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους, καθώς και τις άδειες όσων άλλων προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διευκολύνσεων.

2. Χορηγούν στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους άδειες αναρρωτικές μακροχρόνιες, κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας, άδειες για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους, άδειες άνευ αποδοχών για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και τις άδειες όσων άλλων προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διευκολύνσεων.

3. Χορηγούν τις συνδικαλιστικές άδειες στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Εκτελεστικών – Ελεγκτικών Επιτροπών και ως αντιπροσώπων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

4. Χορηγούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατόπιν γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στους εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

5. Αποσπούν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχολεία της έδρας.

6. Χορηγούν στους εκπαιδευτικούς, τις άδειες για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως αιρετά μέλη της αυτοδιοίκησης στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Έχω εργαστεί σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας (Κύπρου) για ένα έτος, όπως επίσης και σε αλυσίδα φροντιστηρίων (Intercity) στην Λευκωσία ως υπεύθυνος υπολογιστών για δύο έτη. 📌Έκανα ένα διάλειμμα δύο ετών, όπου εργάστηκα σε Χρηματιστηριακή εταιρεία “Forex”(Teletrade). 📌Επιπλέον, έχω εργαστεί στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, συγκεκριμένα σε Τ.Ε. 📌Μετά από αυτό το διάστημα , επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια εργαζόμουν ως αναπληρωτής σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας (Κρήτη, Σαντορίνη, Εύβοια, Κέρκυρα κ. α). 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα, την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση.

Απάντηση

error: Το υλικό προστατεύεται!!