Φρένο στα πολυπληθή τμήματα από το Π.Δ. 41/2018-ΦΕΚ Πυρασφάλειας: 1μαθητής/2 τ.μ. σε κάθε τάξη!

ΦΕΚ Πυρασφάλειας: 1μαθητής/2τ.μ. στις τάξεις!-Φρένο στα πολυπληθή τμήματα από το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018!

Να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη υποδοχής περισσότερων μαθητών ανά τμήμα, από αυτό που προβλέπει ο κανονισμός πυρασφάλειας, καλεί ο σύλλογος εκπαιδευτικών ανατολικής Αττικής “Κ.Σωτηρίου”.

 

Η ύπαρξη πολυπληθών τμημάτων εκτός από αρνητικές συνέπειες σε παιδαγωγικό επίπεδο, ενδέχεται να παραβιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τον ισχύοντα κανονισμό πυρασφάλειας(ΠΔ41/2018).

 

Εκεί ο πληθυσμός ανα σχολική αίθουσα ορίζεται σε 1 άτομο / 2 τ.μ. σχολικής αίθουσας.

 

Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να λάβουν υπόψη τους τη νομοθεσία αυτή και να αποτυπώσουν σε πρακτικό την πραγματική δυνατότητα υποδοχής μαθητών για τις αίθουσες που διαθέτουν.

 

Ακολούθως να υποβάλλουν το πρακτικό τόσο στη Δ/νση εκπ/σης όσο και στον οικείο δήμο, δηλώνοντας ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία τάξεων με αριθμούς που παραβιάζουν τον κανονισμό πυρασφάλειας.


 

 

Συγκεκριμένα υπενθυμίζουμε  ότι :   

kanonismos-pyroprostasias-ktiriwn ΦΕΚ 2018 που επικαιροποιήθηκε με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41/ ΦΕΚ 80/τεύχος Α΄/ 7-52018 ορίζει ότι : (σελίδα 7833) άρθρο 5, Πίνακας 3: Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού ανά χρήση : «Δ΄ Εκπαίδευση: Αίθουσες Διδασκαλίας 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά : Ως δάπεδο λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν δαπέδου, αφαιρουμένων των σταθερών επίπλων».

Ρυθμίσεις για μείωση του αριθμού των μαθητών όταν υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Παρ. 1α του άρθρου 11 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

Ενδεικτικά αναφέρουμε παράδειγμα αιθουσών με προδιαγραφές ΟΣΚ  48 τ.μ  όπου ο εναπομείναν καθαρός χώρος είναι 44 τμ άρα ανώτερος αριθμός μαθητών 22  και με 36 τμ (προκατ) ελεύθερος χώρος 32 τμ που σημαίνει το ανώτερο 16 μαθητές.

Με βάση τα παραπάνω καλούμε όλους τους συλλόγους διδασκόντων να προχωρήσουν στη σύνταξη πρακτικού  όπου θα αποτυπώσουν την πραγματική δυνατότητα υποδοχής των μαθητών σε κάθε τάξη της σχολικής μονάδας όπως αυτή προκύπτει από την καθαρή επιφάνεια της τάξης, αφαιρούμενης της επιφάνειας των σταθερών επίπλων (βιβλιοθήκες, ντουλάπες, ερμάρια κλπ) διά 2.

Αυτό το πρακτικό να υποβληθεί άμεσα τόσο στη Δ/νση όσο και στο Δήμο και να δηλώνει ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία τάξεων με αριθμούς που θα παραβιάζουν τον κανονισμό πυρασφάλειας και να ζητάει να υπολογιστεί στην αντίστοιχη διαμόρφωση των τμημάτων.

Να ενημερώνεται ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για την ενέργεια αυτή.

Επίσης για τις περιπτώσεις μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να κινούν τη διαδικασία που προβλέπεται με αντίστοιχο πρακτικό προς τη Δ/νση και την Περιφέρεια προκειμένου να εγκρίνεται η μείωση του αριθμού των μαθητών.

Ενημερώνουμε το σύλλογο για τις εγγραφές και τα τμήματα που λειτουργούσαν, τις υποδομές και τις διαθεσιμότητες των αιθουσών.

Τα πρακτικά αυτά να κοινοποιούνται και στο σύλλογο προκειμένου να παρεμβαίνει αντίστοιχα και να απαιτούμε όλοι μαζί συλλογικά τη μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη στην πράξη.

Κανένας δεν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την λειτουργία τάξης με παραβίαση  των όρων ασφάλειας – πυρασφάλειας.

Επισημαίνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, πρέπει στη διαμόρφωση των τμημάτων να πάρουμε υπόψη  μας και ενδεχόμενες εκπρόθεσμες εγγραφές (λόγω του πολύ πρώιμου χρόνου που αυτές γίνονται) όσο και πιθανές μετεγγραφές όπως δείχνει η τάση στα σχολεία της περιοχής μας.

 

 


Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του συλλόγου:

👫👭Για τη διαμόρφωση των τμημάτων μετά και την ολοκλήρωση των εγγραφών 🔑 Να ξεπεράσουμε κάθε λογική ανοχής παραβίασης του παιδαγωγικού μας έργου και των  όρων που επιβάλλει ακόμα και η ισχύουσα νομοθεσία. 🔓Σχέδιο πρακτικού

 

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo