Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

ΠΗΓΗ: PDE/PATREAS

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 117 2 119
ΠΕ02 519 2 521
ΠΕ03 341 2 343
ΠΕ04.01 172 0 172
ΠΕ04.02 56 0 56
ΠΕ04.04 49 1 50
ΠΕ04.05 32 0 32
ΠΕ05 97 0 97
ΠΕ06 104 0 104
ΠΕ07 30 0 30
ΠΕ08 23 0 23
ΠΕ11 169 1 170
ΠΕ23 0 1 1
ΠΕ25 0 1 1
ΠΕ31 0 1 1
ΠΕ70 0 2 2
ΠΕ78 80 1 81
ΠΕ79.01 32 1 33
ΠΕ80 100 0 100
ΠΕ81 33 0 33
ΠΕ82 65 0 65
ΠΕ83 45 0 45
ΠΕ84 22 0 22
ΠΕ85 3 0 3
ΠΕ86 72 1 73
ΠΕ87.01 8 0 8
ΠΕ87.02 4 0 4
ΠΕ87.03 1 0 1
ΠΕ87.04 6 0 6
ΠΕ87.05 2 0 2
ΠΕ87.06 2 0 2
ΠΕ87.07 1 0 1
ΠΕ87.08 3 0 3
ΠΕ87.09 2 0 2
ΠΕ88.01 19 1 20
ΠΕ88.02 14 1 15
ΠΕ88.03 3 0 3
ΠΕ89.01 1 0 1
ΤΕ01.04 3 0 3
ΤΕ01.06 2 0 2
ΤΕ01.07 4 0 4
ΤΕ01.20 1 0 1
ΤΕ02.01 4 0 4
ΤΕ02.02 14 0 14
ΤΕ02.04 1 0 1
ΤΕ16 3 0 3
ΔΕ01.15 1 0 1
ΔΕ02.01 4 0 4
ΔΕ02.02 6 0 6
ΣΥΝΟΛΟ 2270 18 2288

E-wall

Τζάτζος Χρ.

error: Το υλικό προστατεύεται!!