Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Ένταξη νέων σχολικών μονάδων

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 123119/Δ2/
30-09-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’4599).

 

ΖΕΠ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

E-wall

Τζάτζος Χρ.

error: Το υλικό προστατεύεται!!