Το ΥΠΑΙΘ παρανομεί ξανά 2 χρόνια μετά την καταδίκη του δημοσίου για το ίδιο ζήτημα-Εμμονή με τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ κυρώσεις στους Δ/ντες της Απεργίας/Αποχής.

Το έργο της προσπάθειας επιβολής κυρώσεων σε ΑΠΕΡΓΟΥΣ διευθυντές που δεν αξιολόγησαν δεν είναι νέο. Έχει ξαναπαιχτεί, με αποτυχία! όταν το 2016 η προηγούμενη κυβέρνηση περνάει την “απεργοκτόνα” τροπολογία για την αξιολόγηση (άρθρο 24Α του ν. 4369/2016), σύμφωνα με την οποία απέκλεισε το 2018, ΑΠΕΡΓΟΥΣ από την αξιολόγηση διευθυντές, από τις κρίσεις για θέσεις στελεχών.
Όμως το 2020 το διοικητικό Εφετείο Αθηνών ΑΚΥΡΩΣΕ τις παραπάνω κυρώσεις με την ακυρωτική απόφαση 559/2020!

 

(Διαβάστε: “8. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω και ειδικότερα της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος της
απεργίας και του τεκμηρίου νομιμότητας αυτής, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 έχει την έννοια ότι η μη εκπλήρωση από μέρους του αξιολογητή των
υπαλλήλων της υποχρέωσης αξιολόγησης των υφισταμένων του δεν κωλύει τη συμμετοχή του στις
διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, όταν τούτο οφείλεται στη συμμετοχή του σε
απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση”)

 

Δύο χρόνια μετά λοιπόν ο Γ. Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ, επιχειρεί να κάνει ακριβώς το ίδιο το οποίο έχει κριθεί ΠΑΡΑΝΟΜΟ! Να επιβάλει κυρώσεις αποκλεισμού από θέσεις στελεχών σε ΑΠΕΡΓΟΥΣ!

 

Είναι άραγε εμμονή στην παρανομία; Είναι επικοινωνιακή προσπάθεια τρομοκράτησης των ΑΠΕΡΓΩΝ;

Πάντως σίγουρα δε φαίνεται να τρομάζει τους συναδέλφους μας!

Κάτω τα χέρια από τους 114 διευθυντές της Απεργίας/Αποχής.

2020.05.22-ΑΠΟΦΑΣΗ-Α559_2020-ΔΕφΑθ-3

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

E-wall

Τζάτζος Χρ.

error: Το υλικό προστατεύεται!!