ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 και  τις ώρες από 10:00 έως 14:00 θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες αναβάθμισης στη δικτυακή υποδομή του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Στο χρονικό διάστημα αυτό θα υπάρχουν περιοδικές, επαναλαμβανόμενές διακοπές, μικρής η μεγαλύτερης διάρκειας  όλων των xDSL συνδέσεων των σχολείων, διοικητικών και άλλων μονάδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επομένως και στο Διαδίκτυο.

Η διακοπή αφορά μόνο τις συνδέσεις τύπου xDSL (ADSL., VDSL κλπ) και όχι τις συνδέσεις μέσω των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (ΜΑΝ). Επίσης δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία των υπηρεσιών του ΠΣΔ.

Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες και έχουν σκοπό την εκπλήρωση των αυξημένων αναγκών των συνδεόμενων σχολικών και λοιπών μονάδων.

Θα γίνει προσπάθεια για τον περιορισμό όσο είναι δυνατό των διακοπών και  την  αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————–

Υπηρεσία Υποστήριξης χρηστών

Δικτυακός τόπος και στοιχεία επικοινωνίας: www.sch.gr/helpdesk

Σύστημα αιτημάτων: https://www.sch.gr/helpdesk

E-wall

Τζάτζος Χρ.

error: Το υλικό προστατεύεται!!