1/2/2022 Καταγραφή κενών για προσλήψεις – Ειδική πρόσκληση

Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπ/σης, Γενικής Παιδείας
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει των διατάξεων ειδικής προκήρυξης [άρθρο 86 του ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως ισχύει]

 

20220201 10480_E1 Εγκύκλιος λειτουργικών κενών Ειδ Προκ

E-wall

Τζάτζος Χρ.

error: Το υλικό προστατεύεται!!