Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, με την 42η /04.10.2021 Συνέλευση του Τμήματος (ακαδημαϊκού έτους
2021-2022), καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού τίτλου στα επιστημονικά αντικείμενα που
θεραπεύει η Σχολή, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει της παρ. 7 του άρθρου
33 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-1-2016) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του
άρθρου 20 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε
θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή σε θέση Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα, στα ακόλουθα ευρέα γνωστικά
αντικείμενα/γνωστικές περιοχές:

1. Πληροφορική
2. Αγγλική Γλώσσα/ φιλολογία
3. Μουσική και Σκηνική Ερμηνεία: Φωνητική αγωγή ή Μουσικοκινητική αγωγή
4. Εικαστικά: Ελεύθερο και γραμμικό Σχέδιο
5. Πολυμέσα
6. Σκηνογραφία / Ενδυματολογία
7. Θεατρολογία
8. Οικονομικά
Ενδεικτικά με τους κωδικούς:
1. ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3. ΠΕ79 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ δηλαδή
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ:
ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

4. ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κωδικοί Α.ΠΕ91.02 για Δραματική Τέχνη : Υποκριτική.
Β. ΠΕ91.01, θεατρολόγοι
5. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
6. ΠΕ 89.02.1 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
7. Α. ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Β. ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν στην γραμματεία του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών το αργότερο έως και τις
24 Φεβρουαρίου 2022, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Μετάταξης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος και λίστα δημοσιευμένου έργου σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
4. Αποδεικτικά διετούς, μετά τη λήψη του διδακτορικού, εκπαιδευτικής
εμπειρίας ή εμπειρίας σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή
αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό
πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των παραπάνω.

Αποστολή των δικαιολογητικών στη Δ/νση:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη, Ναύπλιο, ΤΚ 21100
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Εmail): ts-secretary@uop.gr

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 27520 96130 και 27520 96124
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγήτρια Αγγελική Σπυροπούλου

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Έχω εργαστεί σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας (Κύπρου) για ένα έτος, όπως επίσης και σε αλυσίδα φροντιστηρίων (Intercity) στην Λευκωσία ως υπεύθυνος υπολογιστών για δύο έτη. 📌Έκανα ένα διάλειμμα δύο ετών, όπου εργάστηκα σε Χρηματιστηριακή εταιρεία “Forex”(Teletrade). 📌Επιπλέον, έχω εργαστεί στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, συγκεκριμένα σε Τ.Ε. 📌Μετά από αυτό το διάστημα , επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια εργαζόμουν ως αναπληρωτής σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας (Κρήτη, Σαντορίνη, Εύβοια, Κέρκυρα κ. α). 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα, την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση.

error: Το υλικό προστατεύεται!!