Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) των σχολείων!!

Tο Κτηματολόγιο των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων αναβαθμίστηκε δίνοντας σε αυτά τη δυνατότητα απευθείας διαχείρισης του καταγραφόμενου εξοπλισμού τους καθώς και μια σειρά νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Η Υπηρεσία Κτηματολογίου (inventory) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου απευθύνεται στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή του ΤΠΕ εξοπλισμού τους με στόχο την ταχεία και αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάσταση του εξοπλισμού των μονάδων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://inventory.sch.gr.

                                                ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η υπηρεσία απαιτεί την πιστοποίηση του χρήστη με τον προσωπικό λογαριασμό φυσικού προσώπου στο ΠΣΔ και όχι με τον επίσημο λογαριασμό της μονάδας. Παράλληλα, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους τρεις (3) διαθέσιμους ρόλους της υπηρεσίας, δηλαδή: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ή ΑΠΟΓΡΑΦΗ

  • Ψηφιακά υπογεγραμμένη Απογραφή εξολισμού
  • Μετακίνηση – Ανταλλαγή εξοπλισμού μεταξύ μονάδων
  • Ιστορικό εξοπλισμού
  • Εικονική Αποθήκη εξοπλισμού
  • Διπλογραφικού τύπου καταγραφή εξοπλισμού

Μέχρι σήμερα (Σεπτέμβριος 2015) 2.729 μονάδες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της Απογραφής.
Οι αναφορές με τον κατάλογο των σχολικών και διοικητικών μονάδων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής διατίθεται από το σύνδεσμο http://inventory.sch.gr/media/reports/report-35.html ενώ η αναφορά των μονάδων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία προβάλλεται μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr/media/reports/report-34.html.

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση.