Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών ζητά το ΥΠΕΣ από τις Περιφέρειες

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο έως και την Δευτέρα 11-04-2022, στοιχεία του εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του αριθμού μεταφερόμενων μαθητών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως και 31-3-2022, καθώς και απολογιστικά στοιχεία κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες, ως εξής:

 

 

I. Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, από 1-1-2022 έως 31-3-2022:

 

 

1.Στοιχεία μεταφερόμενων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 

Θα αναγράψετε στον συνημμένο πίνακα Ι, τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών που δικαιούνται μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, οι οποίοι προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αρ.50025 /19-9-2018 (ΦΕΚ4217/Β’), δηλαδή με μαθητικά δελτία, με ίδια μέσα των περιφερειών & των δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και τους δικαιούχους επιδομάτων, ανά περιφερειακή ενότητα. Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση, κατά την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία μας.

 

 

2.Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 1-1-2022 έως 31-3-2022: Θα αναγράψετε στο συνημμένο πίνακα Ι, το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως και 31-3-2022.

 

 

Τα ποσά θα περιλαμβάνουν δηλαδή χωριστά το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων, της χρήσης των ιδίων μέσων των δήμων & των περιφερειών, το κόστος μεταφοράς με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, καθώς και των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της μεταφοράς με τους προηγούμενους τρόπους.

 

 

ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία κόστους μεταφοράς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021: Προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία που μας έχετε ήδη αποστείλει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα αναγράψετε στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, κατ΄ αναλογία με τις οδηγίες της παραγρ.Ι, την πραγματοποιηθείσα δαπάνη μεταφοράς.

 

 

Ακόμη παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τους διαγωνισμούς που θα προκηρύξετε φέτος για την μεταφορά μαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων σας, επισημαίνοντας την προθεσμία που τίθεται στην παράγραφο 2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ αρ.50025 /19-9-2018 (ΦΕΚ4217/Β’).

 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και τους συνημμένους πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα».

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo