ΠΟΣΕΕΠΕΑ- Ενημέρωση και αίτημα σχετικά με επιμόρφωση ψυχολόγων ΠΕ23

ΠΟΣΕΕΠΕΑ – Ενημέρωση και αίτημα σχετικά με την επιμόρφωση των ψυχολόγων ΠΕ23 στα ΚΕΔΑΣΥ

Αξιότιμοι/ες,

η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τις Ε.Δ.Υ., παρακολουθεί και μεριμνά για όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Η παρούσα επιστολή αφορά ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την επιμόρφωση των  Ψυχολόγων, οι οποίοι εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ, στα Ψυχομετρικά Εργαλεία.

Οι ψυχολόγοι που θα επιμορφωθούν, στο σύνολο των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, ανέρχονται σε 266, βάσει της Σύμβασης της Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ  με την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ».

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι παρόλο ότι έχουμε επισημάνει ως Ομοσπονδία, από το σχολικό έτος 2020-21 και κατά την παρούσα χρονιά στο υπουργείο Παιδείας τη θέση μας και το αίτημα  για τη δυνατότητα επιμόρφωσης όλων των Ψυχολόγων που εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και  άλλων ψυχολόγων που εργάζονται σε σχολικές μονάδες, δεν υπήρξε μέριμνα.

Συνέπεια των παραπάνω είναι να αποκλειστεί ένας σημαντικός αριθμός ψυχολόγων, οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ.

Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέξαμε από τους Περιφερειακούς συλλόγους παραθέτουμε ενδεικτικά περιοχές που διαπιστώνονται αποκλίσεις όπως:

                           θα επιμορφωθούν            Σύνολο υπηρετούντων στα ΚΕΔΑΣΥ

Αττική                      112                                      154

Κ. Μακεδονία          39                                        40

Πελοποννήσου          12                                       12

Δ. Ελλάδα                  14                                       14

Ήπειρος                     6                                          8

Β. Αιγαίου                 5                                           6

Στερεά Ελλάδα        14                                         14

Ν. Αιγαίου                14                                         14

Κρήτη                       15                                          27

Ιόνιο                          7                                           11

Δ. Μακεδονία           9                                           9

Θεσσαλία                  10                                         18

Α.Μ.Θ                       12                                         12

* Συνεπώς από τους 339 ψυχολόγους που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιμορφώνονται οι 266 και μένουν εκτός της επιμόρφωσης 73.

Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν το σύνολο των υπηρετούντων ψυχολόγων, ωστόσο οι βεβαιώσεις επιμόρφωσης θα αφορούν το συγκεκριμένο αριθμό που έχει καθοριστεί μέσω της σύμβασης. Γεννάται η απορία αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι δε θα πάρουν τη βεβαίωση παρακολούθησης αν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τα οποία έχουν σταλεί στα ΚΕΔΑΣΥ μέσω της ιδιωτικής εταιρίας.  Θεωρούμε απαράδεκτες τέτοιες πρακτικές αποκλεισμού και διαχωρισμού καθώς δε διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων.

Βάση των προαναφερθέντων ζητάμε τη συνδρομή σας  προκειμένου:

– Να επιμορφωθούν όλοι οι συνάδελφοι ψυχολόγοι των ΚΕΔΑΣΥ και να δοθεί από την εταιρεία σας  βεβαίωση επιμόρφωσης στο σύνολό τους.

Η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα αποτελέσει θετικό πρόσημο για την εταιρεία σας. 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διεκδικεί την καθολική επιμόρφωση των κλάδων του ΕΕΠ ΕΒΠ και τη συνεχή υποστήριξή τους στην επαγγελματική τους πρακτική.

 

 

ΠΟΣΕΕΠΕΑ- Ενημέρωση και αίτημα συνδρομής σχετικά με την επιμόρφωση των ψυχολόγων ΠΕ23 στην εκπαίδευση

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Θέλουμε να θέσουμε υπόψιν σας ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την επιμόρφωση των  Ψυχολόγων, οι οποίοι εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ, στα Ψυχομετρικά Εργαλεία.

Οι ψυχολόγοι που θα επιμορφωθούν, στο σύνολο των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, ανέρχονται σε 266, βάσει της Σύμβασης της Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ  με την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ».

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, το οποίο σας επισυνάπτουμε, η επιμόρφωση θα αφορά τις εξής θεματικές ενότητες:

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση, Γενική παρουσίαση των κλιμάκων και αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις,

WISC V Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,

 WAIS IV Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,

 WPSSI III Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,

Συγγραφή αναφοράς, Εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση,

Αξιολόγηση ΑΜΕΑ

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι παρόλο ότι έχουμε επισημάνει ως Ομοσπονδία, από το σχολικό έτος 2020-21 και κατά την παρούσα χρονιά στο υπουργείο Παιδείας τη θέση μας και το αίτημα  για τη δυνατότητα επιμόρφωσης όλων των Ψυχολόγων που εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και  άλλων ψυχολόγων που εργάζονται σε σχολικές μονάδες, δεν υπήρξε μέριμνα.

Συνέπεια των παραπάνω είναι να αποκλειστεί ένας σημαντικό αριθμός ψυχολόγων, οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέξαμε από τους Περιφερειακούς συλλόγους:

                           θα επιμορφωθούν            Σύνολο υπηρετούντων στα ΚΕΔΑΣΥ

Αττική                      112                                      154

Κ. Μακεδονία          39                                        40

Πελοποννήσου          12                                       12

Δ. Ελλάδα                 14                                       14

Ήπειρος                     6                                          8

Β. Αιγαίου                 5                                           6

Στερεά Ελλάδα        14                                         14

Ν. Αιγαίου                14                                         14

Κρήτη                       15                                         27

Ιόνιο                          7                                           11

Δ. Μακεδονία           9                                            9

Θεσσαλία                  10                                         18

Α.Μ.Θ                       12                                         12

* Συνεπώς από τους 339 ψυχολόγους που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιμορφώνονται οι 266 και μένουν εκτός της επιμόρφωσης 73.

Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν το σύνολο των υπηρετούντων ψυχολόγων, ωστόσο οι βεβαιώσεις επιμόρφωσης θα αφορούν το συγκεκριμένο αριθμό που έχει καθοριστεί μέσω της σύμβασης. Γεννάται η απορία αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι δε θα πάρουν τη βεβαίωση παρακολούθησης αν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τα οποία έχουν σταλεί στα ΚΕΔΑΣΥ μέσω της ιδιωτικής εταιρίας. Θεωρούμε απαράδεκτες τέτοιες πρακτικές αποκλεισμού και διαχωρισμού καθώς δε διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων.

Βάση των προαναφερθέντων ζητάμε τη συνδρομή σας ως κλαδικό σωματείο προκειμένου:

-Να επιμορφωθούν όλοι οι συνάδελφοι ψυχολόγοι των ΚΕΔΑΣΥ και να δοθεί βεβαίωση επιμόρφωσης στο σύνολό τους.

-Να διεκδικηθεί η επιμόρφωση στα ψυχομετρικά εργαλεία  του συνόλου των ψυχολόγων ΠΕ23, οι υπηρετούν στη γενική και ειδική εκπαίδευση.

-Να διαφανεί η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των ψυχολόγων και σε άλλα εργαλεία.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διεκδικεί την καθολική επιμόρφωση των κλάδων του ΕΕΠ ΕΒΠ και τη συνεχή υποστήριξή τους στην επαγγελματική τους πρακτική.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo