Άρση της αδικίας για τα επιμορφωτικά σεμινάρια 400 ωρών Εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την κατάφωρη αδικία σε βάρος εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής, που απέκτησαν πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιου προγράμματος σεμιναρίου επιμόρφωσης και εντάχθηκαν στους κλάδους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008, που ίσχυε μέχρι την ψήφιση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του νόμου 4589/2019.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Άρση της αδικίας για τα επιμορφωτικά σεμινάρια 400 ωρών Εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής

Εκατοντάδες Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εμπιστευόμενοι την πολιτεία, απέκτησαν πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιου προγράμματος σεμιναρίου επιμόρφωσης και εντάχθηκαν στους κλάδους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 περίπτωση δ και παρ. 1 περίπτωση β εδάφιο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3699/2008.

Μέχρι την ψήφιση του νόμου 4589/29.01.2019 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το πιστοποιητικό τους αναγνωριζόταν και σύμφωνα με την μέχρι τότε ισχύουσα νομοθεσία, εντάσσονταν στον επικουρικό Πίνακα ΕΑΕ και ελάμβαναν, όπου προβλεπόταν, τη σχετική μοριοδότηση. Ορισμένοι απ’ αυτούς έχουν εργαστεί κατά καιρούς ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

Με το νόμο 4589/2019 ανατράπηκαν και μάλιστα αναδρομικά, δικαιώματα και προσδοκίες που η ίδια η πολιτεία είχε θεσμοθετήσει από το 2008.
Συγκεκριμένα :

•Στην παράγραφο 4 β του άρθρου 58, όπου αναφέρονται «Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα», στο ετήσιο σεμινάριο των 400 ωρών, προστέθηκε ο όρος «..που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών». Ο ίδιος όρος προστέθηκε και στα κριτήρια ένταξης και μοριοδότησης (2 μόρια) στους: α) Πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας ( Πίνακας Α΄ άρθρο 57), β) Πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ (πίνακας Β΄, άρθρο 58) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ωρών του ετήσιου σεμιναρίου από 400 σε 300.

•Η προσθήκη του όρου «..που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών» και με αναδρομική μάλιστα ισχύ, τους στέρησε τα 2 μόρια στην κατάταξη στους Πίνακες Α΄ και Β΄ και τους απέκλεισε από τον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ, γιατί κάποια ετήσια σεμινάρια 400 ωρών πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Πανεπιστημίου, σε χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ή 20 ημερών και όχι 7 μηνών.

Δηλαδή μοριοδοτείται το σεμινάριο των 300 ωρών και όχι των 400 ωρών και μάλιστα ίδιου περιεχομένου και του ίδιου φορέα (ΑΕΙ).

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
1.Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να αρθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, που απέκτησαν πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιου προγράμματος σεμιναρίου επιμόρφωσης και εντάχθηκαν στους κλάδους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008, που ίσχυε μέχρι την ψήφιση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του νόμου 4589/2019;

2.Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στην αναγκαία νομοθετική παρέμβαση (τροπολογία), ούτως ώστε να προβλέπεται στο άρθρο 57 του ν. 4589/19, στα κριτήρια του αξιολογικού Πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και στο άρθρο 58, στα Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ότι οι έχοντες λάβει επιμόρφωση σε ΑΕΙ ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα που εποπτεύεται από το ΥΠΑΙΘ, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή εννεάμηνης τουλάχιστον διάρκειας, να μπορούν να εντάσσονται στον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ και να λαμβάνουν την σχετική μοριοδότηση 2 μονάδων;

3.Προτίθεστε να προβείτε στην άρση της αναδρομικής ισχύος του ν. 4589/2019, που ακυρώνει τα κατοχυρωμένα, από τη μέχρι τότε ισχύουσα νομοθεσία, προσόντα των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και τους αποκλείει από την ένταξή τους στον επικουρικό Πίνακα ΕΑΕ και τους στερεί από την μοριοδότησή τους και για την κατάταξη στον Πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης και στον Πίνακα Εκπαιδευτικών ΕΑΕ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Scroll to Top