Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 ανά κλάδο (πριν από τις ανακλήσεις)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (πριν από τις ανακλήσεις)

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 134 2 136
ΠΕ02 610 3 613
ΠΕ03 386 3 389
ΠΕ04.01 205 0 205
ΠΕ04.02 69 0 69
ΠΕ04.04 58 1 59
ΠΕ04.05 38 0 38
ΠΕ05 115 0 115
ΠΕ06 114 0 114
ΠΕ07 31 0 31
ΠΕ08 30 0 30
ΠΕ11 210 1 211
ΠΕ23 0 1 1
ΠΕ25 0 1 1
ΠΕ31 0 1 1
ΠΕ70 0 2 2
ΠΕ78 92 1 93
ΠΕ79.01 37 1 38
ΠΕ80 126 0 126
ΠΕ81 44 0 44
ΠΕ82 78 0 78
ΠΕ83 50 0 50
ΠΕ84 26 0 26
ΠΕ85 3 0 3
ΠΕ86 88 1 89
ΠΕ87.01 9 0 9
ΠΕ87.02 5 0 5
ΠΕ87.03 1 0 1
ΠΕ87.04 5 0 5
ΠΕ87.05 3 0 3
ΠΕ87.06 2 0 2
ΠΕ87.07 1 0 1
ΠΕ87.08 3 0 3
ΠΕ87.09 1 0 1
ΠΕ88.01 24 1 25
ΠΕ88.02 17 1 18
ΠΕ88.03 3 0 3
ΠΕ88.04 1 0 1
ΠΕ88.05 1 0 1
ΠΕ89.01 1 1 2
ΠΕ90 1 0 1
ΤΕ01.04 3 0 3
ΤΕ01.06 4 0 4
ΤΕ01.07 4 0 4
ΤΕ01.20 1 0 1
ΤΕ02.01 5 0 5
ΤΕ02.02 17 0 17
ΤΕ02.04 2 0 2
ΤΕ16 3 0 3
ΔΕ01.15 1 0 1
ΔΕ02.01 4 0 4
ΔΕ02.02 8 0 8
ΣΥΝΟΛΟ 2674 21 2695

((PDE/PATREAS))

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω