Εξώδικο στο Υπαιθ από το σύλλογο “Περικλής” για τις απλήρωτες υπερωρίες στα 4θεσια Νηπιαγωγεία- Επιτέλους να σταματήσει αυτή η καταπάτηση των δικαιωμάτων των νηπιαγωγών

Ο σύλλογος εκπ/κών Π.Ε. “Ο Περικλής” κατέθεσε εξώδικο για τις απλήρωτες υπερωρίες των νηπιαγωγών στον Δ/ντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας και στην υπουργό Παιδείας.
Δείτε την ανακοίνωση και το εξώδικο:
ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ των νηπιαγωγών των 4/θεσίων Νηπιαγωγείων
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ του Συλλόγου μας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας και το ΥΠΑΙΘ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
‘Εχουν περάσει σχεδόν έξι μήνες που εξαιτίας της ολιγωρίας της Διοίκησης για την εφαρμογή του θεσμοθετημένου ωραρίου των νηπιαγωγών που εργάζονται σε 4/θέσια Νηπιαγωγεία του συλλόγου μας, οι συναδέλφισσες των 4/θεσίων Νηπιαγωγείων για τα οποία οι διασικασίες δεν έχουν προχωρήσει εργάστηκαν ή και εξακολουθούν να εργάζονται υπερωριακά προσφέροντας απλήρωτη εργασία ενώ δεν έχουν προχωρήσει ούτε οι διαδικασίες για τη καταβολή των αποζημιώσεων των δεδουλευμένων υπερωριών των νηπιαγωγών.
Ο Σύλλογος μας έχει έως τώρα πραγματοποιήσει δύο φορές παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Β΄Αθήνας, στις 10-11-21 και στις 23-12-21, κατά τις οποίες αναδείξαμε το ζήτημα και απαιτήσαμε από τη Διεύθυνση να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται εις βάρος των συναδέλφων. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εφαρμογή της μείωσης του ωραρίου των νηπιαγωγών στα 4/θέσια Νηπιαγωγεία, την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος και την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών. Ωστόσο παρά την απαίτηση των εκπροσώπων του συλλόγου μας προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να δεσμευτεί χρονικά για τη διευθέτηση του ζητήματος δεν υπήρξε ανταπόκριση και καμία δέσμευση δεν δόθηκε από πλευράς του.
Κατόπιν αυτού οι εκπρόσωποί μας είχαν δηλώσει προς τον Διευθυντή Εκπάιδευσης ότι ο σύλλογός μας θα προχωρήσει στις δέουσες νομικές ενέργειες για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών των 4/θεσίων Νηπιαγωγείων.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος μας, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2022, κατέθεσε εξώδικο προς τη Διεύθυνση Β΄Αθήνας και την Υπουργό Παιδείας (επισυνάπτεται) με το οποίο ζητά την άμεση αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών των 4/θεσίων Νηπιαγωγείων του συλλόγου μας και καλεί τη Διοίκηση να προχωρήσει στις απαράιτητες ενέργειες για την καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών των εκπαιδευτικών και να μας ενημερώσει εγγράφως για τις κινήσεις της.
Το ζητήμα είναι πολύ σοβαρό, πρόκειται για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων και για αμοιβές συναδέλφων που κανένας δεν έχει δικαίωμα είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, να τις στερεί.
Ο Σύλλογός μας δεν θα επιτρέψει να χαθούν τα δεδουλευμένα για κανένα/καμία συνάδελφο. Θα διεκδικήσει την πληρωμή των υπερωριών των συναδέλφων μας με όλα τα μέσα. Και θα το πετύχουμε!
Ο αγώνας μας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διεκδίκησης για θεσμοθέτηση της καθολικής εφαρμογής της κλιμάκωσής του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε όλες τις σχολικές μονάδες , Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία ασχέτως οργανικότητας, αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας τους και με απότερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς .
Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται!
Δείτε το εξώδικο:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής », που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή επί της οδού Γιαβάση αριθμός 7 (Τηλ/Fax: , email: info@syllogosperiklis.gr) και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
1. Την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας και Γκύζη 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Την Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 37 και
Η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει, όταν εκδίδεται πράξη ή διαπιστώνεται παράλειψη που αφορά τα συμφέροντα του συνόλου των μελών της. Άλλωστε η προάσπισή τους συμπεριλαμβάνεται και στο καταστατικό της ως άνω πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής ». Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 του Καταστατικού του «Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο:
α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
β) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
γ) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.
δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.
ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού Λαού.
στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.» Στην περίπτωση δε των σωματείων, η νομολογία δέχεται ότι έχουν έννομο συμφέρον και όταν η πράξη ή η παράλειψη αφορά είτε τα ίδια τα σωματεία, είτε το σύνολο των μελών τους, είτε ακόμη και μία μόνο κατηγορία μελών.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 του ιδίου Καταστατικού «α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σημερινών Δήμων και Κοινοτήτων (Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου, Ν. Ψυχικού, Π. Ψυχικού, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Ν. Πεντέλης, Π. Πεντέλης) με οποιαδήποτε σχέση, ως μόνιμοι, αναπληρωτές, με σύμβαση αορίστου χρόνου και σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου, πρόσθετοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Γραφείων και Δ/νσεων Π.Ε. (τακτικά μέλη) και ανήκουν οργανικά, προσωρινά ή υπηρετούν με απόσπαση σ’ αυτά.»
Η υπ΄ αριθμ. 141076/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία έχει Θέμα «Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)» ορίζει τα κάτωθι :
«Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄) και ισχύει, που ορίζει ότι: «8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 21 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η 1.
Β. Διδακτικό ωράριο Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται ως εξής: · Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Νηπιαγωγεία Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως προστέθηκε με την περ. β, της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (24 Α΄) και ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε και ισχύει η αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β΄/16-8- 2016) υπουργική απόφαση που ορίζει ότι καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως: «1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20. 2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12. 3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. 4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία: Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.»
Επειδή στα κάτωθι τετραθέσια Νηπιαγωγεία, ήτοι
Στο 5ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής,
Στο 9ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής,
Στο 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού,
Στο 5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, και
Στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου
Από την έναρξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2021-2022 έχουν εργασθεί ή και εξακολουθούν να εργάζονται υπερωριακώς εκπαιδευτικοί για τους οποίους, όπως γνωρίζουμε, έως σήμερα δεν έχει αμειφθεί η υπερωριακή τους εργασία.
Επειδή, η διαδικασία αποζημίωσης της υπερωρίας, την οποία δικαιούται ο εκπαιδευτικός, ο οποίος διδάσκει πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, ρυθμίζεται από τον Ν. 4354/2015.
Επειδή, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 141076/Ε3/4-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, η Διεύθυνση Π.Ε. οφείλει να ενημερώνει ορθώς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο myschool για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της και να χορηγεί αρμοδίως υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εγκύκλιο.
Επειδή η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας και Γκύζη 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα είναι διοικητικά υπεύθυνη για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Και επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματος
Διαμαρτυρόμαστε για την έως σήμερα μη αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης.
Ζητούμε την άμεση αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών.
Και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος, 1. πράξετε τα δέοντα για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 2. μας ενημερώσετε εγγράφως για τις κινήσεις σας.
ΆΛΛΩΣ επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς 1. Την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας και Γκύζη 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και 2. Την Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 37, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
Νίκος Παπασπύρος Γεωργία Γιανναρά
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ ΑΔΜ 21800
ΑΘΗΝΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63
ΤΗΛ. 2103304010 – 6977201595
ΑΦΜ 074597797 – ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
mail : thesys12@yahoo.com
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo