Η «ελληνική PISA» Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών

Πού στοχεύει η «ελληνική Pisa»

Οι διαγνωστικές εξετάσεις με χορηγό το ΕΣΠΑ, που διενεργούνται πιλοτικά φέτος σε 12.000 τελειόφοιτους Δημοτικού και Γυμνασίου, εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την προσαρμογή του στις απαιτήσεις των οικονομικών ελίτ για ένα σχολείο που θα καταρτίζει, αντί να διδάσκει.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιήσει σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα στα σχολεία για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων (για το 2022 πιλοτικά σε 12.000 μαθητές σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της χώρας).

Σε συνέντευξή της η υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η εφαρμογή της λεγόμενης «ελληνικής Pisa» θα ξεκινήσει από φέτος στο τέλος του Δημοτικού και στο τέλος του Γυμνασίου και ότι «συνιστά ένα εργαλείο αποτίμησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος, της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών, του βαθμού επίτευξης προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων».

Η «ελληνική Pisa» περιλαμβάνεται στον πρόσφατο νόμο 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 104, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος», όπου σημειώνεται, ανάμεσα σε άλλα: «Κάθε σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων και τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών».

Εκθέσεις αποτίμησης

Σχετικά με τη θέσπιση της «ελληνικής PISA» δεν πρόκειται για έναν αθώο σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ. Είναι ο όρος με τον οποίο παρουσίασε τα παραπάνω το υπουργείο Παιδείας, παραπέμποντας στις εκθέσεις αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων από τον οικονομικό οργανισμό ΟΟΣΑ, που αποτελούν μοχλό για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις απαιτήσεις των οικονομικών ελίτ.

Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 και στη Δράση με τίτλο «Διασφάλιση ποιότητας και αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού συστήματος» η «ελληνική PISA» παρουσιάζεται ως σημαντικό έργο, από τα πορίσματα του οποίου θα προκύψει ο σχεδιασμός βελτιωτικών προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι ανεξήγητο το κονδύλι 251.816 € που προβλέπει η πρόσκληση ΕΣΠΑ, για την πιλοτική πρώτη εφαρμογή της ελληνικής PISA. Η δράση περιλαμβάνει:

  • Διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου της διενέργειας εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα, βάσει των γνώσεων και δεξιοτήτων που προδιαγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
  • Σύνταξη Οδηγού Εκπόνησης Θεμάτων (και των σχετικών ερωτήσεων) και την καταχώριση των θεμάτων (και των σχετικών ερωτήσεων) σε ειδική εφαρμογή.
  • Προετοιμασία και διεξαγωγή δοκιμασιών αξιολόγησης στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών (έως 6.000 μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και 6.000 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της χώρας.
  • Διαμόρφωση εισηγήσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Ομως, τι κρύβεται πίσω από την επιμονή του υπουργείου να προγραμματίσει εθνικές εξετάσεις την άνοιξη;

  1. Είναι φανερό ότι όλη η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό «παρακυβέρνησης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα δοκίμια αξιολόγησης θα προωθούν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη σχολική γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη σχολική επιτυχία, τον μαθητή κ.ά., που προβάλλουν (και ώς έναν βαθμό επιβάλλουν) αντίστοιχες αρχές στην οργάνωση της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κοντολογίς, η «ελληνική Pisa» επιχειρεί με όχημα τα πορίσματά της (μέσα από τον έλεγχο των γλωσσικών και μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών) να προσανατολίσει τη σχολική εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
  2. Τα αποτελέσματα αυτών των τεστ θα αξιοποιηθούν ως εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και θα χρησιμοποιηθούν και ως «κριτήρια» για την αξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι φανερό ότι το νέο καθεστώς που θα επιβάλει η «ελληνική PISA», με τον κύκλο των τεστ, μπορεί να βλάψει τους πιο αδύνατους μαθητές και να αποδυναμώσει τις σχολικές τάξεις, καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται όλο και περισσότερα τεστ πολλαπλής επιλογής, περισσότερα λεπτομερώς προσχεδιασμένα μαθήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται πάνω και έξω από το σχολείο και μεγάλο άγχος για τους εκπαιδευτικούς.

Στην πράξη, οι στόχοι της «ελληνικής Pisa» προωθούν, αντί της γνώσης, τη δεξιότητα. Για να πάει καλά ένα σχολείο στον διαγωνισμό, πρέπει οι μαθητές του να έχουν αντιμετωπίσει τη Γλώσσα σχεδόν αποκλειστικά ως εργαλείο επικοινωνίας, να έχουν διδαχτεί από τα Μαθηματικά κυρίως μεθόδους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, ενώ στις Φυσικές Επιστήμες να μην έχουν εμβαθύνει στο γιατί, αλλά στο πώς.

Ετσι, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει, προσαρμοζόμενο στους στόχους του προγράμματος, να «προπονεί» τους μαθητές σε τέτοιου είδους θέματα αντί να τους διδάσκει, να τους καταρτίζει αντί να τους εκπαιδεύει.

((Efsyn))

Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών.

Κύριος στόχος του Προγράμματος PISA είναι η αξιολόγηση του εύρους των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών που βρίσκονται στο τέλος της Υποχρεωτικής τους Εκπαίδευσης, βάσει των οποίων διαμορφώνεται, σε σημαντικό βαθμό, η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στις σύγχρονα δομημένες κοινωνίες. Εκκινώντας, επομένως, από ένα κοινά καθορισμένο και διεθνώς αποδεκτό πλαισίο εργασίας, το Πρόγραμμα PISA συλλέγει πληροφορίες για τις επιδόσεις των 15χρονων συμμετεχόντων μαθητών και, την ίδια στιγμή, ανιχνεύει όψεις και δυνατότητες της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση. Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να αντλεί μέσω του Προγράμματος αυτού χρήσιμα στοιχεία για το εκπαιδευτικό της σύστημα, κατορθώνει να κατανοεί τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού της σχεδιασμού και, εντέλει, ανατροφοδοτείται σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της έργου ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές Εκπαίδευσης και Αγωγής των άλλων συμμετεχουσών χωρών.

http://www.iep.edu.gr/pisa/

 

Μαθητικό διαγωνισμό στα πρότυπα του αντίστοιχου του ΟΟΣΑ προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας

Η Ελλάδα χτίζει τον δικό της… PISA. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό κατ’ αναλογία του Διεθνούς Προγράμματος Programme for International Student Assessment –PISA, όπως είναι το αρκτικόλεξο– που υλοποιεί ο ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των μαθητών.

Ειδικότερα, οι εξετάσεις για τον ελληνικό PISA θα πραγματοποιηθούν μέσα στην άνοιξη –Aπρίλιο ή Μάιο– σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων από όλη τη χώρα. Φέτος, ο πρώτος διαγωνισμός θα υλοποιηθεί πιλοτικά. Eτσι, στόχος είναι να συμμετάσχουν περίπου 12.000 μαθητές συνολικά και από τις δύο τάξεις σε περίπου 600 σχολεία της χώρας.

Hδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για να δημιουργηθεί σχετική Τράπεζα Θεμάτων, από την οποία θα επιλεγούν τα θέματα των εξετάσεων. Τα θέματα της Τράπεζας θα συνταχθούν από επιστήμονες/εκπαιδευτικούς άμεσα εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική πράξη και πραγματικότητα, που θα επιλεγούν από σχετικό μητρώο. Μάλιστα, ενδεικτικά θέματα της Τράπεζας θα είναι πριν από τις εξετάσεις διαθέσιμα για τους 12χρονους και 15χρονους μαθητές που θα συμμετάσχουν. Τα τεστ θα είναι ανώνυμα και προφανώς το αποτέλεσμά τους δεν μπορεί να προσμετρηθεί στη βαθμολογία κάθε μαθητή για το απολυτήριό του.

((Καθημερινή))

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo