ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ομάδα στο FB για όσους θέλουν να συμμετέχουν

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ  ΟΙ ΙΔΙΟΙ  Ή ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΑΣ, Ή ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ,  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%,  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021,

03-11-2020,  Αρ. πρωτ. : 149629/Ε2, καθώς και σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022, 11-11-2021,  Αρ. Πρωτ.: 144390/Ε2, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (45Α΄), στο άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄), της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄) και στο άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16 (125Α΄)»,

Ήτοι, δικαίωμα υποβολής μετάθεσης κατά προτεραιότητα έχουν αποκλειστικά και μόνον κάποιες ελάχιστες ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών και μάλιστα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής.

Και μάλιστα το δικαίωμα άμεσης απόσπασης (πριν τη διετή υπηρέτηση της οργανικής), που δίνεται σε αυτές τις ελάχιστες κατηγορίες εκπαιδευτικών, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής σε ύστερο χρόνο.

Παραλλήλως, με δεδομένο ότι τα ΚΕΠΑ (Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας), έχουν ως όριο επίδοσης επιδόματος αναπηρίας (το ευτελές ποσό των 313 ευρώ) το ποσοστό του 67%,

που σημειωτέον παρέχεται, εδώ και χρόνια πλέον,  με άκρως αυστηρές προϋποθέσεις,

δεν αντιλαμβανόμαστε πως ο νομοθέτης, αυθαιρέτως! ορίζει ως ποσοστό δικαιώματος απόσπασης (και μόνον)

για τους εκπαιδευτικούς ΑμεΑ, ή με σύζυγο ΑμεΑ, το επιεικώς απαράδεκτο ποσοστό αναπηρίας του 75%,

την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει, (δικαίως), το ίδιο δικαίωμα, στον εκπαιδευτικό με τέκνο με αναπηρία 67% και άνω

και την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει, (δικαίως), το ίδιο δικαίωμα, αλλά και το δικαίωμα μετάθεσης, (δικαίως), κατά προτεραιότητα (μετά τη διετή υπηρέτηση δυστυχώς) στους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις υπάρχουσες ειδικές κατηγορίες, ακόμα και αν έχουν ποσοστό και κάτω του 67%.

Και μάλιστα, όλα αυτά τα παράδοξα και αντιφατικά, επισυμβαίνουν, την ώρα που σε όλες τις άλλες, πλην αυτές που αφορούν σε διορισμούς εκπαιδευτικών, προκηρύξεις του δημοσίου προτάσσονται, δικαίως, σε κάποιες θέσεις, ‘άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω’.

Έτι περαιτέρω, διατρανώνουμε με όση δύναμη ψυχής μας έχει απομείνει, την αδικία που υφιστάμεθα, καθώς αρκετοί εξ’ ημών δεν ανήκουμε στις υφιστάμενες ειδικές κατηγορίες και παρότι έχουμε μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, ήτοι 67%, 68%, 72%, 75% 78%, 80% κ.λπ.,

δεν δικαιούμεθα μετάθεση κατά προτεραιότητα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής,

ούτε καν απόσπαση πριν τη διετία (με εξαίρεση γονείς τέκνου ΑμεΑ άνω του 67% και όσους έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους άνω του 75%, γεγονός που λειτουργεί ως δώρον άδωρον αφού χρωστούν την οργανική).

Καθώς οι ανάγκες σε επίπεδο

θεραπευτικό, ιατρικό/νοσοκομειακό, πρακτικό, οικογενειακό, οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό και μάλιστα σε περίοδο υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, είναι εξόφθαλμες, Όλοι εμείς,

έχοντας ήδη συσσωρευμένη απίστευτη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία,

με δεδομένες τις αντίξοες αντικειμενικές συνθήκες που προκαλεί στην καθημερινότητά μας η αναπηρία,

αναζητώντας, για σειρά ετών, ιατρική περίθαλψη σε ανύπαρκτες ιατρικές δομές της ελληνικής υπαίθρου ή/και νησιών

ή και αφήνοντας τον/την σύζυγο ή το τέκνο ΑμεΑ «πίσω» στον τόπο μόνιμης κατοικίας, χωρίς καμμία βοήθεια/στήριξη,

έχοντας ήδη, οι περισσότεροι, πολυετή υπηρέτηση / μετανάστευση, υπό το καθεστώς της αναπλήρωσης του εαυτού μας, ανά την επικράτεια, λαμβάνοντας πενιχρούς μισθούς και συντηρώντας δύο σπίτια, στα όρια της εξαθλίωσης,

διορισθήκαμε, τον Αύγουστο του 2021 / εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής 10/8/2021, (οι δε εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τον Αύγουστο του 2020). Όμως το όνειρο για άλλη μια φορά έγινε εφιάλτης, αφού κληθήκαμε να υπηρετήσουμε, για πολλοστή φορά, μακριά από την οικογένειά μας και μάλιστα στη νησιωτική Ελλάδα ως επί το πλείστον, παρά το γεγονός της ύπαρξης κενών σε όλους τους νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας έχοντας οι ίδιοι, ή οι σύζυγοί μας ή τα τέκνα μας αναπηρία, με όσα συνεπάγεται αυτό –

δεδομένης και της πανδημίας μεταξύ όλων των άλλων. Μάλιστα, καλούμαστε, για πρώτη φορά στα χρονικά, να παραμείνουμε, υπηρετώντας την οργανική θέση, για δύο χρόνια, αντί ενός που ίσχυε μέχρι πρότινος και μάλιστα, δίχως δικαίωμα

ούτε καν απόσπασης άμεσης (πριν τη διετή υπηρέτηση της οργανικής), αλλά ούτε και μετάθεσης κατά προτεραιότητα (μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής). Έτι περαιτέρω, με δεδομένο και το ανοιχτό ενδεχόμενο επικείμενων νέων διορισμών,

συνιστά όχι απλώς επιτακτική ανάγκη, αλλά ζήτημα επιβίωσης για εμάς,

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΣΥΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ή εάν δοθεί μετά τη διετή υπηρέτηση να είναι ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΞ’ ΗΜΩΝ ΕΧΟΥΜΕ  ΟΙ ΙΔΙΟΙ, Ή ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΑΣ, Ή ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ,

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%,   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ,  

καθώς και κλιμακωτής – και ικανά και αρκετά μεγαλύτερης από την υφιστάμενη – μοριοδότησης, για αναπηρίες από 50%-66%,

που να αφορά μετάθεση  και μάλιστα άμεση (προ της διετούς υπηρέτησης της οργανικής)

άνευ του οποίου δικαιώματος, θα εξαναγκασθούμε να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι στην άλλη άκρη της πατρίδος μας (παραμεθόριο, νησιά κ.λπ.), συνεχίζοντας να διακινδυνεύουμε τη ζωή τη δική μας ή και των συζύγων μας, για δύο ή και πολλά περισσότερα χρόνια. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε παράκληση ή άλλως δηλώνουμε τη νόμιμη – και ταυτοχρόνως σύμφωνη με τα χρηστά ήθη – απαίτησή μας, για κάθε δυνατή στήριξη από την πλευρά σας.

Σας επισυνάπτουμε και τα επίμαχα ΦΕΚ, που συνιστούν κατάφωρη αδικία  και άνιση μεταχείριση  των εκπαιδευτικών ΑμεΑ  και των εκπαιδευτικών με σύζυγο ΑμεΑ ή τέκνο ΑμεΑ.

Με εκτίμηση

Νεοδιόριστοι

Εκπαιδευτικοί ΑμεΑ

Εκπαιδευτικοί με σύζυγο ΑμεΑ

Εκπαιδευτικοί με τέκνο ΑμεΑ

Γενικής (και Ειδικής) Εκπαίδευσης

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo