Φυσική Αγωγή [Τροφές – Ασφάλεια]

Επιθετικότητα στον αθλητισμό

Ως επιθετικότητα ορίζεται η συμπεριφορά ενός ατόμου που έχει ως στόχο να βλάψει ή να προκαλέσει τραυματισμό σε κάποιο άλλο και μπορεί να είναι λεκτική ή και σωματική.

Θρεπτικά Συστατικά Τροφίμων

 

Πρώτες Βοήθειες

Κανόνες ασφαλείας στη Θάλασσα