Πληροφορική Β (Λογισμικό-Υλικό)

Λογισμικό

 

Λογισμικό του υπολογιστή

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η κεντρική μονάδα του υπολογιστή

Δίκτυο και διαδίκτυο- υπηρεσίες διαδικτύου

 

 

 Ασφάλεια

 

Κακόβουλο λογισμικό