Ιστορία του νεότερου και συγχρόνου κόσμου

Η Αναγέννηση και η θρησκευτική μεταρρύθμιση

https://www.youtube.com/watch?v=CS-uEd8HvG0

 

 

 

Αναγέννηση

 

Από τις γεωγραφικές ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό.

https://www.youtube.com/watch?v=oceGaJ9A2mo

Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση.