Ηλεκτρομαγνητισμός

 

Ένας μαγνήτης ή μια μαγνητική βελόνα που μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα παίρνει πάντα τη διεύθυνση Βορράς – Νότος. Ο πόλος του μαγνήτη που δείχνει στον Βορρά λέγεται βόρειος μαγνητικός πόλος.

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό – Ο ηλεκτρομαγνήτης

Όταν ένα πηνίο ή ένας ηλεκτρομαγνήτης διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. Οι μαγνητικές ιδιότητες στον ηλεκτρομαγνήτη είναι πιο έντονες.

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό – Η ηλεκτρογεννήτρια

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ