​Μηχανική

 

Οι δυνάμεις

Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει την αύξηση ή τη μείωση της ταχύτητας ενός σώματος, την αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησής του ή τη μόνιμη ή προσωρινή παραμόρφωσή του.

Οι δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από απόσταση

Το βάρος, οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι μαγνητικές δυνάμεις μπορεί να ασκούνται με επαφή αλλά και από απόσταση.

Πως μετράμε τη δύναμη

Μπορούμε να μετρήσουμε μια δύναμη από το αποτέλεσμα που προκαλεί. Όσο πιο μεγάλη είναι η παραμόρφωση, το τέντωμα του λάστιχου, τόσο πιο μεγάλη είναι η δύναμη.

Η τριβή μια σημαντική δύναμη

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή

Τριβή, επιθυμητή ή ανεπιθύμητη

Η πίεση

 

Η υδροστατική πίεση

Η ατμοσφαιρική πίεση