Φυτά

Τα φυτά, όσο κι αν φαίνονται διαφορετικά, έχουν τα βασικά τους μέρη κοινά: τη ρίζα, το βλαστό και τα φύλλα.


Η αναπνοή

 

 

 

Η διαπνοή

 Οι λειτουργίες των φυτών