Θερμοκρασία – Θερμότητα

Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή από την πιο ζεστή προς την πιο κρύα άκρη της βελόνας.

Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα

Στα υγρά και τα αέρια η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα. Το υγρό ή ο αέρας που έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία μετακινείται προς τα πάνω μεταφέροντας θερμότητα.

Η θερμότητα μεταδίδεται με ακτινοβολία