Έμβια – Άβια

Χαρακτηριστικά της ζωής

Οι ζωντανοί οργανισμοί εμφανίζουν χαρακτηριστικές λειτουργίες: κινούνται, αναπαράγονται, αναπτύσσονται, τρέφονται, αναπνέουν & αντιδρούν σε ερεθίσματα.

ο κύτταρο

Το κύτταρο

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Βασικά μέρη των κυττάρων είναι: ο πυρήνας το κυτταρόπλασμα και η κυτταρική μεμβράνη. Τα φυτικά κύτταρα έχουν επιπλέον χλωροπλάστες, χυμοτόπια & κυτταρικό τοίχωμα.

Το DNA