​Αριθμοί και πράξεις

Δεκαδικοί αριθμοί

 

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

 

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

 

Προβλήματα δεκαδικών αριθμών

 

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Όταν μια σειρά αριθμών συνδέονται μεταξύ τους με τα σύμβολα των πράξεων (+ – Χ 🙂, λέμε ότι έχουμε αριθμητική παράσταση.
π.χ. 3 + 5 6 – 12 : 4
Οι πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά:
  • Πρώτα γίνονται οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις.
  • Ακολουθούν οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις.
  • Αν υπάρχουν παρενθέσεις πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις με την ίδια σειρά (πρώτα πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις και μετά προσθέσεις και αφαιρέσεις).
  • Αν έχουμε συνεχόμενους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις ή συνεχόμενες προσθέσεις και αφαιρέσεις, οι πράξεις γίνονται με τη σειρά που βρίσκονται στην αριθμητική παράσταση.