Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Απεικονίζω δεδομένα με Ραβδόγραμμα ή Εικονόγραμμα

Για να καταγράψουμε δεδομένα ή πληροφορίες με σύντομο και παραστατικό τρόπο, χρησιμοποιούμε τα γραφήματα.

Τα γραφήματα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα , πίτα , πυραμίδα κ.λ.π.

Ταξινομώ δεδομένα -εξάγω συμπεράσματα

Άλλοι τύποι γραφημάτων

Δημιουργώ πίτες

ΚΛΙΚ ΕΔΩ  για να δημιουργήσεις ένα γράφημα γραμμής

ΚΛΙΚ ΕΔΩ  για να δημιουργήσεις ένα κυκλικό διάγραμμα (πίτας).

ΚΛΙΚ ΕΔΩ  , δραστηριότητα με κυκλικά διάγραμματα (πίτας).

Βρίσκω το μέσο όρο

  • Μέσος όρος    Αυτός είναι ο αριθμητικός μέσος και υπολογίζεται προσθέτοντας μια ομάδα αριθμών και, στη συνέχεια, διαιρώντας με το πλήθος αυτών των αριθμών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 30 δια 6, που ισούται με 5.

  • Διάμεσος     Ο μεσαίος αριθμός μιας ομάδας αριθμών. Οι μισοί αριθμοί έχουν τιμές μεγαλύτερες από τη διάμεση και οι μισοί αριθμοί έχουν τιμές που είναι λιγότερες από τη διάμεση. Για παράδειγμα, ο διάμεσος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι το 4.
  • Επικρατούσα τιμή    Ο αριθμός που εμφανίζεται συχνότερα σε μια ομάδα αριθμών. Για παράδειγμα, η επικρατούσα τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 3.

Μέση Τιμή, an interactive worksheet by zissis4
liveworksheets.com