Λόγοι – Αναλογίες

  Λόγος δύο μεγεθών

Από τους λόγους στις αναλογίες

Αναλογίες

Πολλαπλασιάζοντας «χιαστί» τους όρους μιας αναλογίας τα γινόμενα που προκύπτουν είναι ίσα.

Τα γινόμενα αυτά λέγονται σταυρωτά γινόμενα

Σταθερά και μεταβλητά ποσά

Τι είναι ποσό και τι τιμή

Ανάλογα ποσά

Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Εκτιμώ το ποσοστό

Βρίσκω το ποσοστό

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή

 

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

 

 

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

error: Το υλικό προστατεύεται!!