Γεωμετρία


Γωνίες


Σχεδιάζω γωνίες

Θυμόμαστε πως το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες και ενός τετραπλεύρου είναι 360 μοίρες.


Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

Αξονική συμμετρία


Μετρώ επιφάνειες

Περίμετρος, an interactive worksheet by Ifigeniast
liveworksheets.com

Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου


Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου


Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

 

 


Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες
και αναπτύγματα


Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές


Κύλινδρος

Όγκος – Χωρητικότητα


Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου


Όγκος κυλίνδρου

Ebook  γεωμετρίας

Ebook  γεωμετρίας

[1]Σπυρίδωνας Σπύρου

Πηγή

Πηγή
1 Σπυρίδωνας Σπύρου