Αριθμοί και πράξεις Γ

Δυνάμεις

Δυνάμεις, an interactive worksheet by Eleni_Tsa
liveworksheets.com

Δυνάμεις

Δυνάμεις 2

 

Δυνάμεις του 10

https://www.youtube.com/watch?v=7aT6FY09kVM

106 = = = = = = = = = = = = = 1.

Το Κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

Ισοδύναμα κλάσματα

https://www.youtube.com/watch?v=icPqFA-lM9o

 

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

https://www.youtube.com/watch?v=i01sL5m5xpY

 

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων  

 Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων  

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

 

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων

 

Ebook Κλασματων