Αριθμοί και πράξεις Β

Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. Αριθμών

Κριτήρια διαιρετότητας

Για να ξέρεις αν ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 2, το 3, το 5 και το 9 πριν κάνεις τη διαίρεση πρόσεξε τι έχουν να σου πουν οι παρακάτω φίλοι μας. Διαιρείται ακριβώς με το 5 όταν ο αριθμός τελειώνει σε ( π.χ. 240 – 485 ) Διαιρείται ακριβώς με το 2 όταν ο αριθμός τελειώνει σε ( π.χ. 280 – 982 – 344 – 56 – 908 ) Διαιρείται ακριβώς με το 3 όταν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι : (π.χ. 453 = 4+5+3=12=1+2= 3 ) (π.χ. 357 = 3+5+7=15=1+5= 6 ) (π.χ. 990 = 9+9+0=18=1+8= 9 ) Διαιρείται ακριβώς με το 9 όταν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι : (π.χ. 702 = 7+0+2=7+2= 9 )

 

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π​

https://www.youtube.com/watch?v=In5JyfCCbBQ