Ενότητα 11 Συγγενικές σχέσεις

Συνάντηση
Τηλέμαχου – Οδυσσέα

 

Η Οδύσσεια 3D Animation

Ώρες με τη μητέρα μου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Πρέπει να φανώ γενναίος

 

Ο Μικρός Νικόλας (Le Petit Nicolas)

Ο  μικρός Νικόλας είναι ένα αθώο, χαριτωμένο αγόρι που ζει με την οικογένεια και τους φίλους του και περνάει τόσο καλά που δεν θέλει τίποτα να αλλάξει στη ζωή του. Έλα όμως που πάντα κάτι αλλάζει!

Σύνδεση προτάσεων :
Παρατακτική , Υποτακτική , ασύνδετο σχήμα

 

Οι σύνδεσμοι

Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες

Τα είδη των προτάσεων

Σύνδεση προτάσεων

 

 

Δευτερεύουσες Προτάσεις

Υποθετικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές και χρονικές προτάσεις