Ενότητα 10: Ατυχήματα

ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ

 

Με λένε Σόνια

Πώς διηγούμαστε κάτι που μας συνέβη

Χρησιμοποιούμε χρονικούς προσδιορισμούς για να δηλώσουμε το χρόνο και να δείξουμε τη χρονική εξέλιξη της ιστορίας μας.

Μπορούμε να προσθέσουμε διαλόγους και περιγραφές για να κάνουμε πιο ζωντανή τη διήγησή μας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

Μεταβατικά λέγονται τα ρήματα που η ενέργειά τους μεταβαίνει σε κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που συντακτικά λέγεται αντικείμενο και συμπληρώνει την έννοια του ρήματος και συντάσσεται σε πτώση αιτιατική (ή γενική).

Αμετάβατα λέγονται τα ρήματα που η ενέργειά τους δεν μεταβαίνει κάπου, άρα δεν έχουν αντικείμενο.


Συνδετικά λέγονται τα ρήματα που συνδέουν το υποκείμενο με το κατηγορούμενό του.

​Τα βασικά συνδετικά ρήματα είναι τα εξής: είμαι, υπάρχω, γίνομαι, βρίσκομαι, γεννιέμαι, πεθαίνω, ζω, αναγνωρίζομαι, ανακηρύσσομαι, φαίνομαι, μοιάζω, θεωρούμαι, νομίζομαι, αποδεικνύομαι, παρουσιάζομαι, μένω, κληρώνομαι, λέγομαι, χειροτονούμαι, εκλέγομαι, διορίζομαι.

 Ρήμα Υποκείμενο Αντικείμενο Κατηγορούμενο

Η αφήγηση

∆ρόμο παίρνω… δρόμο αφήνω!

Κυκλοφοριακή Αγωγή Ποδήλατα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

 

Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο

https://www.youtube.com/watch?v=nfQkvbZr8kM

 

Οριστική αντωνυμία ή επίθετο;

Συνώνυμα

Ομώνυμες – Παρώνυμες λέξεις

 

Οικιακές … παγίδες για παιδιά

Επιρρήματα