Ενότητα 1: Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

 Ανάγνωση του ποιήματος

Τα ψάθινα καπέλα

Οι χρόνοι του ρήματος

 

Η αφήγηση

 

Χρονικά επιρρήματα

Επίρρημα: άκλιτη λέξη που προσδιορίζει ιδίως το ρήμα ή άλλη λέξη (επίθετο, ουσιαστικό ή άλλο επίρρημα) και δηλώνει τόπο, χρόνο, τρόπο κτλ.: τοπικό / χρονικό / τροπικό / ποσοτικό / βεβαιωτικό / διστακτικό / αρνητικό ~ ερωτηματικό / αναφορικό / θετικό
Τα χρονικά επιρρήματα είναι άκλιτες λέξεις που δείχνουν χρόνο και προσδιορίζουν τα ρήματα.
π.χ. Ο Γιάννης ήρθε τώρα και ο Σταμάτης χθες.

Περίληψη κειμένου

Χρονικές προτάσεις

  • Είναι δευτερεύουσες προτάσεις που εκφράζουν χρόνο. Μας πληροφορούν δηλαδή για το πότε έγινε, γίνεται ή θα γίνει κάτι.
  • Ξεκινούν με κάποιο χρονικό σύνδεσμοαφού, όταν, μόλις, ενώ, όσο κ.ά.
Μόλις τελειώσεις, πάρε με τηλέφωνο.
Πριν φύγεις, δώσε μου την τσάντα μου.

Δύο μέρες στο βουνό

 

Πως γράφουμε μια ανακοίνωση
  • Η ανακοίνωση είναι ένα σύντομο ενημερωτικό (πληροφοριακό) κείμενο με το οποίο γίνεται γνωστό σε ένα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων κάποιο θέμα ή γεγονός (π.χ. μια εκδήλωση, ένα σεμινάριο, ένα πρόγραμμα κ.λπ.).
  • Γενικά σε μια ανακοίνωση πρέπει να αναφέρουμε τα εξής στοιχεία:
  1. Ποιος ανακοινώνει.
  2. Τι ανακοινώνει, το θέμα δηλαδή της ανακοίνωσης με όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες (πού και πότε θα συμβεί, ποιος είναι ο στόχος του, τι περιλαμβάνει, πως μπορεί να συμμετάσχει κανείς, τηλέφωνα – διευθύνσεις για άμεση επικοινωνία και λεπτομερέστατη ενημέρωση των ενδιαφερομένων κλπ).
  3. Σε ποιον απευθύνεται η ανακοίνωση.
  • Σε μια ανακοίνωση προσέχουμε να είναι:
  1. Σύντομη.
  2. Σαφής και περιεκτική (δίνουμε όλες τις απαραίτητες και βασικές πληροφορίες).