ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Μουσεία

Μουσεία

Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία

Το άγαλμα που κρύωνε

Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη

Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος

Ενεργητική και Παθητική φωνή


Μουσείο αφής

Φάρος Τυφλών Ελλάδος

Πώς περιγράφουμε ένα κτίσμα

 

Σονέτο

 

ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ

 

 

Στιχουργική   Μετρική

Αιτιολογικές προτάσεις

Εναντιωματικές προτάσεις