Γλώσσα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ PDF

Γλώσσα Στ΄Δηµοτικού

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΤΡΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ) / ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους.