Το φυσικό περιβάλλον

Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

 

Οι ωκεανοί

 

Ωκεανοί και θάλασσες

 


Το ταξίδι του Μαγγελάνου


Νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα

Η ατμόσφαιρα

 

Οι κλιματικές ζώνες της γης

Παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα

 

Πολικές ζώνες

 

Εύκρατες ζώνες

 

Το ανάγλυφο της Γης

 


Ηπειρωτικό ανάγλυφο

Yποθαλάσσιο ανάγλυφο

Το βαθύτερο σημείο της γης η Τάφρος των Μαριανών.

Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

 

 

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Οι μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

Ποταμοί σε κίνδυνο

 

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό


UNESCO – World Water Day

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Ηφαίστεια – Σεισμοί

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κλιματική αλλαγή