Οι ήπειροι: Γ

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

 

Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.

Η ταυτότητα της Νότιας Αμερικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής.