Η Γη ως χώρος ζωής ανθρώπου

 

 

 

Οι γλώσσες και οι θρησκείες

 

Θρησκείες

https://www.youtube.com/watch?v=XezXKbivUZs

 

Η ζωή των ανθρώπων στην έρημο

 
 

 

Η ζωή των ανθρώπων στις πολικές περιοχές

 Εσκιμώοι

Η ζωή στα τροπικά δάση

 
 
 

 Πυγμαίοι 

Η ζωή στις εύκρατες περιοχές