Η Γη ως ουράνιο σώμα

Το σχήμα της γης


Περιστροφή
η κίνηση της Γης γύρω από τον άξονά της.
Περιφορά: η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Πηγή

Πηγή
1 Δημιουργός παρουσίασης Κυρλή Ειρήνη