ΦΩΣ

Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

Όλα για την τάξη μου: 2. Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα.

Φως και σκιές

Ανάκλαση και διάχυση του φωτός

βηΜΑΘΗΤΙΚΟ: ΑΝΑΚΛΑΣΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Απορρόφηση του φωτός

Επανάληψη στο Φως