ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Δομή της Ύλης – Εισαγωγή


Picture

Μάζα

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ = ΜΑΖΑ : ΟΓΚΟΣ
Τα σώματα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα αποτελούνται από μόρια με μεγαλύτερη μάζα ή από μόρια που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο τόσο μεγαλύτερη είναι και πυκνότητα ενός σώματος.

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο πιο μεγάλη είναι η πυκνότητα του σώματος.