ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το θερμόμετρο

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Θερμοκρασία – Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Picture


Τήξη και Πήξη

21 Σκανδαλιές: Τήξη και πήξη των σωμάτων

 

Εξάτμιση και συμπύκνωση

Βρασμός

 

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια