Ενότητα 8

Μονάδες μέτρησης του μήκους

 

Γεωμετρικά σχήματα-Η περίμετρος

 

Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

 

 

Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

 

 

 

Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος

https://www.youtube.com/watch?v=_x-RWogP-xU

 

Μέτρηση όγκου κανονικού σχήματος. γ. β. α. Τύπος : Όγκος = Μήκος x. Πλάτος x. Ύψος. V = α β γ.

 

Μονάδες μέτρησης της μάζας

https://www.youtube.com/watch?v=oEtvCo-4u14

Μονάδες μέτρησης του χρόνου