Ενότητα 7

Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

https://www.youtube.com/watch?v=FfnI93jqUpc

 

Βρες την πραγματική απόσταση

Οδηγικές χιλιομετρικές αποστάσεις και οδηγίες κατεύθυνσης

Προσανατολισμός στον χώρο

Είδη γωνιών

https://www.youtube.com/watch?v=sxdZi-4A7v8

[1]Σπύρος Σπύρου – ΕdTech Teacher

Μέτρηση γωνιών

https://www.youtube.com/watch?v=9Ia6t_08_aA

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

https://www.youtube.com/watch?v=uYcBZk-e9n0

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

https://www.youtube.com/watch?v=dUDIyrcnSjA

 

Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

Συμμετρία

https://www.youtube.com/watch?v=0D-yHRHTFUY

 

Κύκλος – Μήκος κύκλου

 



Πηγή

Πηγή
1 Σπύρος Σπύρου – ΕdTech Teacher