Ενότητα 5

Δεκαδικά κλάσματα  Δεκαδικοί αριθμοί


Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

 

 

 

Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

https://www.youtube.com/watch?v=LLecq3UEC-g

 

 

Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

Προβλήματα δεκαδικών αριθμών

 

Η έννοια του ποσοστού

Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

https://www.youtube.com/watch?v=O883JCduLmQ

[1]ΑΘΕΟ

 

Πηγή

Πηγή
1 ΑΘΕΟ