Ενότητα 4

Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

 

Ραβδόγραμμα

Εικονόγραμμα

 

Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

https://www.youtube.com/watch?v=nGsFIBCRROk

 

 

Μέση Τιμή, an interactive worksheet by zissis4
liveworksheets.com

Πιθανότητες

[1]ΑΘΕΟ

 

Πηγή

Πηγή
1 ΑΘΕΟ